Soport animació Stop Motion

Soport animació Stop Motion

Hem utilitzat a la classe del 14 i 17 de febrer el soport horitzontal per fer una animació en Stop Motion.

 

Animació ventall

Animació ventall

Animació a partir de les fotografies de l’Eadweard Muybridge, a la classe 7/02/2023