Sara Navarro Asensio, 2AA, Tecnologíes de la Imatge

Pàgina web per a l'assignatura Tecnologíes de la Imatge, amb el professor P. Sanmartín. On es recullen els treballs i pràctiques fetes a classe durant el segon demestre del curs 2022-2023.